Thông tin chi tiết của Bên bán

websku
websku
0 tin đang hoạt động
Cá nhân
Đã đăng ký cho 7+ tháng
Trực tuyến lần cuối 7 tháng trước
Liên hệ Tất cả mục

Vị trí

jakarta no 23, 10110, jakarta, Bình Phước, Vietnam

Liên hệ websku

  websku
  websku
  Trực tuyến lần cuối 7 tháng trước
  Để bảo vệ khỏi các hoạt động bị cấm, chúng tôi có thể kiểm tra tin nhắn của bạn trước khi nó được chuyển tiếp đến người nhận và, nếu cần, hãy chặn tin nhắn đó.

  Giữ an toàn!

  Không bao giờ trả một khoản tiền đặt cọc trong tài khoản ngân hàng cho đến khi bạn gặp người bán, nhìn thấy thỏa thuận mua hàng đã ký. Không có nhà quảng cáo tư nhân nghiêm túc nào yêu cầu thanh toán trước khi bạn gặp. Nhận được email có ID được quét trong không có nghĩa là bạn đã xác định được người gửi. Bạn làm điều này ngay tại chỗ, khi bạn ký hợp đồng mua bán.

  Chia sẻ hồ sơ này

  tin của websku

  Người bán này không có tin rao hoạt động