Giới thiệu

Toiraovat.com là website cung cấp dịch vụ TMĐT, để phục vụ nhu cầu rao bán hàng hóa, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Website Toiraovat.com được xây dựng với các chức năng hỗ trợ tối đa cho khách hàng (người mua) có thể tìm hiểu thông tin giao dịch về các loại sản phẩm khác nhau để người mua có đủ thông tin để thỏa thuận và tiến hành giao dịch trực tiếp với người bán.

Website Toiraovat.com do công ty TNHH Truyền thông Mi Sơn làm chủ sở hữu

Mục tiêu mà Toiraovat.com hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường TMĐT, là cầu nối thương mại giữa người mua và người bán.

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website Toiraovat.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm không trái với qui định của pháp luật.

Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Website Toiraovat.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

Có câu hỏi nào nữa không? Liên hệ với chúng tôi