Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

Toiraovat.com thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký thành viên chủ yếu bao gồm các thông tin email, họ tên, điện thoại, mật khẩu. Toiraovat.com dùng những thông tin này để phục vụ chức năng đăng nhập, đăng tin, quản lý tin đăng và các chức năng khác cho thành viên khi sử dụng website. Toiraovat.com cũng sử dụng những thông tin này để liên hệ với thành viên trong trường hợp có khiếu nại từ người tiêu dùng hoặc để trợ giúp cho thành viên khi được thành viên yêu cầu.:

 • Phạm vi sử dụng thông tin: Toiraovat.com cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên trong phạm vi công việc đăng tin bán hàng hóa, dịch vụ..
 • Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của thành viên được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website Toiraovat.com. Việc hủy bỏ thông tin thành viên chỉ được thực hiện sau khi thành viên xóa tài khoản trên website Toiraovat.com.
 • Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: Chỉ ban quản trị Website Toiraovat.com mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:
  Sàn giao dịch TMĐT Toiraovat.com, CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MI SƠN - Địa chỉ: 291/32/6 ĐHT 02, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0938269929
 • Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của Toiraovat.com: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT Toiraovat.com. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.
 • Những thông tin về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
 • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của Toiraovat.com, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website Toiraovat.com.

Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân

 • Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin.
 • Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn hoặc bằng công cụ trực tuyến trên website dưới dạng nút chọn hoặc nút bấm để người dùng bấm chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho thu thập thông tin cá nhân.
 • Toiraovat.com.có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn hoặc công cụ trực tuyến trên website dưới dạng nút chọn hoặc nút bấm để người dùng bấm chọn cho phép hoặc không cho phép
  - Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba.
  - Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
 • Trong các trường hợp sau thì Sàn giao dịch TMĐT Toiraovat.com. không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin
  - Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử.
  - Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.
  - Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

Toiraovat.com phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ các trường hợp sau:

 • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng;
 • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

Toiraovat.com có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, ngăn ngừa những hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép
Có câu hỏi nào nữa không? Liên hệ với chúng tôi